Gestió Integral de Col·leccions

  • Taxació.
  • Autenticació.
  • Posada en valor.
  • Gestió d’herències i particions.
  • Desinversions i gestió de venda.
  • Adquisicions.
  • Documentació integral (inventaris, catàlegs i fotografia especialitzada)
  • Informes específics per assegurances, contenciosos, etc.
  • Conservació i restauració.
Adreça

Carrer Maria Oleart, 11 E-08328 Alella (Barcelona, Catalunya, Unió Europea)

Contacte

+34 656681479
info@artisplus.com

Direcció