Estudis i Projectes

  • Projectes de comunicació  (continguts de TV, publicacions físiques i electròniques, microsites i websites, etc.)
  • Plans de negoci de projectes artístics-culturals.
  • Estudis de viabilitat econòmica-financera de projectes artístics-culturals.
  • Plans d’expansió.
  • Projectes museològics-museogràfics.
  • Estratègies de captació de recursos.
  • Turisme cultural i creatiu.
Adreça

Carrer Maria Oleart, 11 E-08328 Alella (Barcelona, Catalunya, Unió Europea)

Contacte

+34 656681479
info@artisplus.com

Direcció