Avís Legal

Condicions d’ús dell lloc web ARTISPLUS, S.L.

DADES IDENTIFICATIVES

ArtisPlus, S.L., CIF B63948129   Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37860, Foli 16, Full 315773, Inscripció 1, adreça de correu electrònic info@artisplus.com, amb seu social al carrer Maria Oleart, 11, E-08328 Alella (Barcelona, Unió Europea), i telèfon +34 935405800.

ACCEPTACIÓ

En accedir i utilitzar la pàgina web d’ArtisPlus, S.L. (l’Empresa) o en descarregar qualsevol contingut de la mateixa, vostè accepta les condicions que a continuació s’indiquen.

OBJECTE DEL LLOC WEB

Tots els materials continguts en aquestes pàgines es faciliten únicament amb finalitats informatives i no han d’interpretar-se com una oferta comercial, llicència, relació d’assessorament, fiduciària o professional entre vostè i l’Empresa.

La informació subministrada en aquest lloc web pot fer referència a productes i serveis no disponibles des del seu país d’accés.

ENLLAÇOS AMB PÀGINES WEB DE TERCERES PARTS

Els enllaços amb pàgines web de tercers es faciliten únicament per comoditat i no impliquen en cap cas l’aprovació o recolzament publicitari per part de l’Empresa, encara que continguin el logotip d’ArtisPlus, S.L., ja que aquelles pàgines web estan fora del control de l’Empresa. Per aquest motiu, l’Empresa no es responsabilitzarà dels continguts de cap pàgina web connectada al nostre lloc web.

Vostè no podrà crear a cap pàgina o lloc web una connexió o enllaç amb qualsevol de les nostres pàgines web sense prèvia autorització per escrit, i reconeix que està prohibit realitzar framing o qualsevol altre procés similar a aquest en les pàgines web de l’Empresa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts de les pàgines web (textos, imatges, fonogrames, fitxers, marques, logotips, vídeos o icones, i sense limitació exclusiva a aquesta relació), la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, els programes d’ordinador o codis HTML necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de l’Empresa o d’un tercer, i l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

Els continguts presents es podran utilitzar amb finalitats no comercials i personals en concordança amb els principis legals vigents, sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior. És prohibit qualsevol altre ús o modificació del contingut del lloc web de l’Empresa realitzat sense una autorització prèvia i per escrit.

GARANTIA I RESPONSABILITAT

Els materials continguts al lloc web de l’Empresa han estat creats per ArtisPlus, S.L.. Si bé es faran servir tots els mitjans raonables per facilitar informació fefaent per mitjà del lloc web, l’Empresa no garanteix que la informació estigui lliure d’inexactituds, errors i/o omissions o que els seus continguts siguin adequats per al seu ús particular, o de que aquests estiguin posats al dia. L’Empresa es reserva el dret de canviar la informació en qualsevol moment sense prèvia notificació. En conseqüència, vostè és l’únic responsable de l’ús d’aquests continguts.

La informació continguda en aquest lloc web no s’estén ni modifica la garantia aplicable com a conseqüència d’una relació contractual entre vostè i l’Empresa.

L’Empresa no es responsabilitzarà dels danys indirectes, resultants o imprevistos, incloent-hi, entre d’altres, pèrdues o resultats negatius, interrupció del negoci, pèrdua de dades com a conseqüència o amb relació a l’ús, incapacitat d’ús o dependència de qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web o en connectar-se a aquest.

CONFIDENCIALITAT – COOKIES

La informació que l’Empresa rep dels usuaris a través del lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. Aquesta informació és utilitzada exclusivament per a respondre a la gestió de qüestions plantejades o serveis sol·licitats pels usuaris, així com per a la promoció de l’activitat de l’Empresa per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics. La informació rebuda no serà utilitzada per a d’altres propòsits ni serà comunicada a tercers. L’esmentada informació podrà ser copiada, tractada i arxivada per col·laboradors o treballadors competents de l’Empresa segons les lleis de protecció de dades locals però mai seran revelades a tercers, excepte si així ho exigeix la llei o l’autoritat judicial competent.

L’Empresa conservarà les dades de caràcter personal que s’hagin recollit, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzats. L’Empresa complirà aquests deures conforme amb allò establert per la normativa aplicable.

Pel present vostè queda informat del dret que posseeix a l’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. Si desitja fer valer aquests drets pot fer-ho comunicant a través de l’adreça electrònica: info@ArtisPlus.com.

El lloc web de l’Empresa podrà utilitzar cookies per fer el seguiment de les visites dels usuaris. Un cookie és una unitat de dades que una pàgina web pot enviar al seu browser o navegador i que podrà emmagatzemar-se al seu sistema. Els cookies s’utilitzen per facilitar la seva navegació i obtenir informació personalitzada. Vostè és lliure de no acceptar aquests cookies mitjançant la corresponent configuració del seu browser. La no acceptació dels cookies pot impedir l’accés a algunes pàgines del lloc web de l’Empresa.

Si tingués qualsevol pregunta i/o petició referent a la nostra política de confidencialitat, pot fer-ho comunicant a través de l’adreça electrònica: info@artisplus.com.

OBSERVACIONS A L’USUARI

L’Empresa no assumeix l’obligació de controlar la informació que vostè pugui enviar-nos a través d’aquest lloc web.

Vostè garanteix que qualsevol informació, material (incloent-hi projectes, arxius i annexes que ens enviï) o observacions, que no siguin les seves dades personals, i que ens faci arribar a través del lloc web de l’Empresa, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o qualsevol altra llei vigent.

LLEI APLICABLE

Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, essent els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona els únics competents per a conèixer la matèria.

Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes Condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta d’estipulacions seguiran en vigor i efecte.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’Empresa es reserva el dret de canviar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les Condicions d’ús d’aquest lloc web. Vostè estarà automàticament obligat per aquestes condicions quan utilitzi el lloc web de l’Empresa, per la qual cosa haurà de llegir-les periòdicament.